Norsko

Země zabírá celkovou plochu 385 199 km². Území Norska se rozkládá nejen na západní části Skandinávského poloostrova, ale také blízko několika ostrůvků na moři. Největší část území je tvořeno pevninou, zajímavostí je, že jen 6 % plochy zabírají vodní toky a jezera.

Mezi nejvýznamnější jezera se řadí Hornindalsvatnet, Mjøsa, Røsvatn, Blåsjø, Femunden, Limingen, Øyeren, Randsfjorden, Snåsavatnet, Tyrifjorden, Tunnsjøen. V oblasti některých dravých řek se nalézají uchvacující vodopády. Povrch Norska je hornatý a má velice členitý terén. Skládá se z ledovcového horského masivu a zalesněného údolí, pohoří, úzkých zálivů zasahujících hluboko na pevninu neboli fjordů. Větší část území se rozprostírá v nadmořské výšce přesahující 300 m n. m. a zbytek teritoria dosahuje výšky nad 1000 m n. m.

Norsko se může pochlubit panenskou přírodou s bohatou a rozmanitou flórou a faunou. Na území rostou kosodřeviny, travnaté porosty alpského typu, jehličnaté stromy.

Na jihu se volně pohybují losi, jeleni, zajíci, medvědi atd. V severnější norské lokalitě žijí arktická zvířata. V překrásně průzračných mořích žijí různé druhy ryb a mořských živočichů.
Podnebí je v podstatě mírné a přímořské. Během roku není neobvyklé, pokud se objevují srážky. V horských oblastech je klima drsnější. Ve vnitrozemí se vyskytují častěji teplotní výkyvy. Letní období bývají značně horké, zatímco zimní období jsou daleko chladnější. Průměrně teploty se v lednu pohybují v rozmezí -3 až 3°C a v červenci 12 až 17°C.
Doprava je zde poměrně hustá, existuje tu jednak letecká, ale také autobusová, železniční a lodní doprava.

Mapa Norska